TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE ŞI SECURITATE

SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice) este disponibil la adresa web www.sisap.ro.

SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice) este un produs software deţinut de SC Public Tender SRL, persoană juridică de drept privat.

SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice) este un instrument de lucru util pus la dispoziţia autorităţilor contractante de pe întreg teritoriul României pentru facilitarea activităţii lor din domeniul achiziţiilor publice.

Utilizarea SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice) nu exonerează autorităţile contractante de obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice sau de obligaţia de utiliza SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la adresa www.e-licitatie.ro, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scop de publicitate a procedurilor de atribuire.

Răspunderea integrală pentru utilizarea SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice), conţinutul documentelor încărcate de utilizator în aplicaţie şi conţinutul documentelor generate în utilizarea aplicaţiei aparţin autorităţii contractante.

SC Public Tender SRL, în calitate de proprietar al SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice), îşi declină orice răspundere cu privire la indisponibilitatea SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice) din cauze independente de voinţa sa şi îşi asumă obligaţia de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situaţii în condiţii de promptitudine.​

În utilizarea SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice) sunt interzise:​

  • a. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conţinut neadecvat conform legislaţiei în vigoare;​
  • b. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic ce conţine viruşi sau orice alte secvenţe de cod sau programe create pentru a întrerupe, defecta sau limita funcţionalitatea oricărei componente hardware sau software sau care pot facilita obţinerea de drepturi suplimentare celor acordate în mod legal de către proprietarul SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice) în baza contractului de prestări servicii încheiat cu autoritatea contractantă;​
  • c. transmiterea de informaţii necorespunzătoare adevărului, cu prilejul înregistrării sau actualizării contului de acces în SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice), în scopul ascunderii unei situaţii care dacă ar fi fost cunoscută ar fi dus la refuzul înregistrării sau actualizării contului de acces (exemplu: contul nu este utilizat de o autoritate contractantă în sensul art. 8 şi 9 din OUG 34/2006);​
  • d. modificarea neautorizată a elementelor de identificare în vederea ascunderii originii oricărui conţinut electronic transmis prin intermediul său către SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice);​
  • e. interferarea neautorizată cu sau fără perturbarea funcţionării SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice) sau a echipamentelor sau reţelelor conectate la SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice);​
  • f. orice alte acţiuni de natură a aduce atingere bunei funcţionări a SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice) sau drepturilor de proprietate ale SC Public Tender SRL asupra SISAP (Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziţiilor Publice).​

Termenii şi condiţiile prevăzute mai sus vor putea fi modificate şi completate de către SC Public Tender SRL, noua lor formă fiind disponibilă prin publicare pe www.sisap.ro.